Lid worden

Wilt u lid worden? We maken graag een afspraak waarin we de dienstverlening van de Duurzame Energie Unie verder toelichten en al uw vragen beantwoorden. Na een nadere verkenning kan het lidmaatschap worden aangevraagd. Hiervoor kunt u het onderstaande formulier invullen:

Gegevens aanvrager

Contactpersoon

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

BedrijfsontwikkelingDit jaar

Volgend jaar

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q7

Hoeveel aansluitingen stroom heeft u/verwacht u?

Hoeveel aansluitingen gas heeft u/verwacht u?

Hoeveel aansluitingen warmte heeft u/verwacht u?

Welk volume stroom heeft u/verwacht u?

Welk volume gas heeft u/verwacht u?

Welk volume warmte heeft u/verwacht u?

Let op! Graag ontvangen wij van u ter beoordeling van uw aanvraag de volgende bijlagen: de statuten van uw initiatief, de CV’s van uw bestuurders, het businessplan van uw initiatief en de laatst beschikbare jaarrekening.